Sok könyvelőnek okozhattak kellemetlen pillanatokat a kisadózó vállalkozások bejelentésével kapcsolatos bizonytalanságok. A törvényszövegből ugyan egyértelműen kitűnt, hogy a kisadózó vállalkozót nem kell bejelenteni a T1041-es nyomtatványon – a T101-esen felül – , de mégis sokszor előfordult, hogy a kisadózó taj száma pirosan virított az orvosnál.

Ilyenkor telefon a könyvelőnek, számonkérés, hogy mit rontott el, és magyarázkodás, hogy semmit, csak a rendszerek nem nagyon kommunikálnak egymással. Persze ezt mindenki meg akarta előzni, így a könyvelők a különböző fórumokon eszmét cserélve arra jutottak, hogy ők azért elküldik a bejelentőt, abból baj nem lehet.

A Tbj. szabályai idén év elejéig nem is rendelkeztek a kisadózókról. Az adóhivatal a jogszabályi bizonytalanságok miatt ugyan kiadott egy állásfoglalást is, mely szerint helyes az az eljárás, hogy a kisadózó vonatkozásában nem kerül beküldésre a T1041-es nyomtatvány. Az indoklásban szerepelt, hogy az adóhatóság adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervnek a kisadózó biztosítotti jogállásáról és annak időtartamáról.

Év elején került be a Tbj.-be, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya a kisadózóra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti.

A napokban beterjesztett T/10537-es számú módosítási javaslat csomag annyiban tovább pontosít, hogy rögzíti: a főállású kisadózó járulékfizetésére és bejelentésére továbbra is a Katv.-ben foglaltak irányadók. Valamint a Tbj. 5.§-a kiegészülne a főállású kisadózókkal. Ez azt jelenti, hogy a Tbj.-ben meghatározott biztosítotti körben külön nevesítve lennének a főállású kisadózók. Fentiekre tekintettel a módosítás indokolásában is olvasható, hogy a biztosítotti bejelentését a főállású kisadózó az eddigi szabályozásnak megfelelően nem a T1041-es adatlapon, hanem a T101 jelű adatlapon teljesíti.

Megosztás