Az október 13-án beterjesztett adótörvény-módosító javaslat a jövőben az adóhatóság szolgáltató jellegét kívánja erősíteni, valamint az adózói adminisztrációs terheket csökkentené. A módosítás egyik eleméről – az adózók minősítéséről – korábbi cikkeinkben már szóltunk, most a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos változásokat, illetve az azt helyettesítő megoldásokat ismertetjük.

A változások két lépcsőben érkeznek majd. Január 1-jétől a tervek szerint több mint másfél millió, 2017-től pedig közel 3,8 millió magánszemély adózónak nem kell az adóbevallásával bajlódnia, a dokumentumot az adóhatóság fogja elkészíteni helyettük.

A módosítás szerint már a 2015-ben megszerzett jövedelmekre is alkalmazni lehet az új szabályokat. Bevezetésre kerül ugyanis a bevallási nyilatkozat. Ezzel a lehetőséggel azonban csak azok élhetnek, akik:

  • az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett, belföldön adóköteles jövedelmet szereztek, ide nem értve a kamatjövedelmet, az osztalékból és árfolyamnyereségből származó, és a vállalkozásból kivont jövedelmet, az 1 millió forintot meghaladó ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt, és

  • az adó, adóelőleg megállapítása során tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot nem számolt el, és

  • a jövedelméből, illetve az adóelőleg megállapításánál adóalap, illetve adókedvezményt nem érvényesített, és

  • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem adott, és emellett

  • más okból sem köteles adóbevallását az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtani.

A magánszemélynek a munkáltatója felé január 31-ig nyilatkoznia kell, hogy ha a feltételeknek megfelel és ezt a módszert választja. Ekkor az adóhatóság a munkáltató által benyújtott havi 08-as bevallások alapján készíti el a bevallást.

A feltételekből azonban az látszik, hogy sokan ki fognak maradni ebből a lehetőségből, hiszen akik kedvezményeket érvényesítenek (pl. családi kedvezmény, első házasok kedvezménye stb.) azok nem vehetik majd igénybe az adóhatóság ezen szolgáltatását. Tállai Andás adóügyekért felelős államtitkár ezt informatikai akadályokkal indokolta.

A helyzet azonban változni fog 2017-től. A módosítási javaslat előírná az adóhivatal számára, hogy az ügyfélkapuval, vagy személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel rendelkező adózók számára a 2016-ban megszerzett jövedelmeikről az adóévet követő év március 15-től bevallási ajánlatot készítsen el, és ezt elektronikus úton küldje meg. Az adózó a megkapott bevallási ajánlatot május 20-ig fogadhatja el. Eddig az időpontig lehetősége lesz arra is, hogy amennyiben az ajánlattal nem ért egyet, akkor azt javíthatja, illetve kiegészítheti. Fontos, hogy ha május 20-ig az adózó az ajánlatot nem fogadja el, akkor a NAV közreműködése nélkül kell az adóbevallást elkészítenie.

Érdemes lesz azonban elgondolkodni azon, hogy éljünk e ezzel a lehetőséggel, ugyanis ha visszaigényelhető adónk keletkezett, akkor az ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül fizeti azt meg az adóhivatal. Ha pedig magunk készítjük el, vagy szakemberrel készíttetjük, akkor a visszaigényelt adót már március 1-jétől utalja az adóhatóság. Az adóhatósági ajánlattal tehát legalább másfél hónappal később jutnánk a visszaigényelt összeghez.

Megosztás