Új lehetőséget biztosít a jogalkotó a magánszemélyeknek 2016-tól a személyi jövedelemadó (szja) bevallására. Ez az ún. bevallási nyilatkozat. Azonban nem mindenki élhet ezzel a lehetőséggel. Nézzük a feltételeket:

  • A magánszemély az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett belföldön adóköteles jövedelmet,

  • tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot – kivéve a 10 százalék költséghányadot – nem számol el, és az adóelőleg megállapítása során sem számolt el,

  • a jövedelemből adóalap-kedvezményt, az adóból adókedvezményt nem érvényesít, és az adóelőleg megállapítása során sem érvényesített

  • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;

  • más okból nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani,

  • A bevallási nyilatkozatot választó magánszemély a munkáltatótól nem szerezhet kamatjövedelmet, osztalékból származó jövedelmet, árfolyamnyereségből származó jövedelmet, vállalkozásból kivont jövedelmet, ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha annak összege az egymillió forintot meghaladja, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt.

Fontos, hogy nem minősül ebből a szempontból adóelőleget megállapító munkáltatónak az a társas vállalkozás, amellyel a magánszemély tagi jogviszonyban áll, és e jogviszonya alapján díj ellenében személyes közreműködésre köteles.

Ha megfelelünk a kritériumoknak, és szeretnénk élni a lehetőséggel, akkor január 31-ig a munkáltatónk felé kell a nyilatkozatot megtenni. A határidő jogvesztő.

Adóbevallás több munkáltató esetén

Ha több munkáltatónk is van, akkor a nyilatkozatot csak az egyik, általunk választott munkáltatónknál tehetjük meg. Természetesen ebben az esetben is lehet az adó 1+1%-ról rendelkezni, azt vagy a munkáltatónknak adjuk át, vagy postai úton is el lehet juttatni az adóhatósághoz. Ha a munkáltatónknak adjuk át a rendelkező nyilatkozatot, akkor azt lezárt, adóazonosító jellel ellátott, ragasztott felületén átnyúlóan saját kezűleg aláírt borítékban kell elhelyezni. Az átadás határideje május 10. A munkáltató ezt követően kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírást, és ezt május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.

A munkáltatók adatot szolgáltatnak azokról a magánszemélyekről, akik bevallási nyilatkozatot tettek. Az adatszolgáltatást a januári 08-as bevallásban kell teljesíteni február 12-ig.

De mi történik azokkal, akiknek a nyilatkozattételkor nincs munkáltatójuk? Nos, ha az egyéb feltételeknek megfelelnek, ők sem esnek el a lehetőségtől. Ilyenkor a 15NY31-es nyomtatványon kell a bejelentést elektronikusan, vagy papír alapon az adóhatóságnak megtenni.

Megosztás