Munkavédelmi ellenőrzések a hőségriadó miatt

2017.08.02.

2017. augusztus 1-től péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. A meteorológiai szolgálat az év eddigi legerősebb hőhullámáról írt hétfőn. E miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi főosztálya felhívta a munkáltatók figyelmét a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében szükséges intézkedések fontosságára és figyelmeztetett, hogy az illetékes kormányhivatalok ezen időszak alatt fokozott figyelmet fordítanak a hőséggel összefüggő munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzésére.

Munkavédelmi jogszabályok, törvények

Itt most összefoglaljuk, hogy mik is azok a szabályok, amelyekre fokozottan ügyelniük kell a munkáltatóknak.
Az ezzel kapcsolatos egyik jogszabály a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény. A másik ehhez a témához kapcsolódó joganyag a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet.
A fenti szabályok értelmében a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a helyiségek, terek hőmérsékletével kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy a munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését.

Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és a munkahely jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős napsugárzás hatásait. Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 méter magasságban, ülő munkánál 0,5 méter magasságban a rendelet 2. számú melléklete szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell biztosítani.

A munkáltató feladatai

A munkáltató köteles úgy kialakítani a munkaállomást, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 Celsius-fok (K) EH – korrigált effektív hőmérséklet – értéket meghaladja, valamint ilyen esetben a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 Celsius-fok hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. Természetesen védőitalként csak alkoholmentes italok jöhetnek szóba a folyadékpótlásra.

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.

Amennyiben az említett jogszabályok alapján a munkavállalók részére védőitalt biztosít a munkáltató, úgy ez a juttatás a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítását jelenti. Így a munkáltató által kötelezően biztosított ellátásnak tekinthető, ezért az a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében nem minősül a munkavállaló bevételének.

A munkavállalók pihenő ideje

Nagy meleg esetében a szervezetünk sok energiát fordít a hűtésre, ezért a terhelést pihenőidők közbeiktatásával kell csökkenteni. A pihenőidőket minden órában kell biztosítani a regenerálódáshoz. A pihenők hossza és gyakorisága a hőmérséklet és a munka nehézségének emelkedésével egyre növekszik.
28,5 ℃-nál a nehéz fizikai munkát végzők 15 percet kapnak óránként. 30,5 ℃-nál ők már fél órát pihenhetnek, a közepesen nehéz fizikai munkát végzők pedig 15 percet. 31,5 ℃-nál a nehéz fizikai munkát végzők 45 perc, a közepesen nehéz fizikai munkát végzők 30 pihenőre tarthatnak igényt. 32,5 ℃-nál a közepesen nehéz fizikai munkát végzők is 45 perc pihenőt kapnak. 32,5 ℃-nál magasabb hőmérsékleten munkát végzőknek már hővédő ruha használata is kötelező. A közepesen nehéz, illetve a nehéz fizikai munka meghatározása a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében található. A szabadban dolgozókat lehetőleg úgy kell beosztani, hogy felváltva dolgozzanak, ha közvetlen napfényben kell a munkát végezniük.

Hőség és öltözet

Nagyon sok olyan munkáltató van, ahol kötelező öltözetet határoznak meg a munkavállalóknak (bankfiókok, hivatalok). Ebben a nagy melegben előnyösebb a lengébb ruházat, ilyenkor jó, ha ebben a kérdésben elnézőbbek a munkaadók, hiszen a nem megfelelő hőérzet a munkavállalók teljesítményére is kihat. Az irodákban dolgozók esetében biztosítani kell a szellőztetést megfelelő rendszerességgel, illetve ahol klímaberendezés van felszerelve, ott a készülékek rendszeres ellenőriztetése és tisztíttatása a követelmény.

Megosztás