Figyeljünk a túlóráinkra

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló a munkaszerződés szerinti óraszámon felül is igénybe vehető munkavégzésre. Ez az ún. rendkívüli munkaidő, hétköznapi nevén a túlóra. A Mt. szerint a rendkívüli munkaidőbe beletartozik a:

a) a munkaidő-beosztástól eltérő,

b) a munkaidőkereten felüli,

c) az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő, továbbá

d) az ügyelet tartama.

A munkavállalót azonban nem lehet korlátok nélkül túlóráztatni, az ő érdekeit is szem előtt tartva a Mt. éves korlátot szab meg.

Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató?

E szerint teljes napi munkaidő esetén naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ez 300 órára növelhető kollektív szerződés esetén. Ennél több rendkívüli munkaidőt jogszerűen nem rendelhet el a munkáltató. Ennek a limitnek a törvénybe foglalása egyrészt munkavédelmi okokból történt. A 250 óra ugyanis nagyjából másfél hónapnak felel meg, ennél több túlmunka már fokozott igénybevételt jelenthet a munkavállaló számára, ami károsíthatja az egészségét.

Ahhoz, hogy a túlmunkával kapcsolatos szabályokat maradéktalanul betartsuk, szükséges tudnunk, hogy ha a munkaviszony év közben kezdődött, akkor bizony arányosítanunk kell az éves keretet. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a munkavállalónk részmunkaidőben dolgozik, vagy a munkaszerződést határozott időre kötöttük vele.

Túlóra, amit a dolgozó ajánl fel

Előfordulhat olyan eset, amikor a munkavállaló maga ajánlja fel a túlmunkát, még az éves kereten felül is szívesen dolgozna, mert több fizetést szeretne hazavinni. Nos, ezt megteheti, de akkor másodállás után kell néznie, mert munkáltatójánál akkor sem végezhet 250 óránál több túlmunkát, ha ezt kifejezetten ő kéri. Az erre kötött megállapodás semmis.

Fenti esetből látszik, hogy ennek a szabálynak a másik mozgatórugója munkaerő-piaci célok voltak. Ha a munkáltatónak több munkaórára van szüksége, akkor fel kell vennie új munkatársat a feladatok elvégzéséhez.

Kövessük fokozott figyelemmel a munkavállalók túlóráit, mert ha túllépjük a keretet, az munkaügyi bírság kiszabását vonja maga után.

Megosztás