Egészségügyi szolgáltatási járulék, ha lejártak a diákévek

Magyarországon a társadalombiztosítás egy olyan kockázatközösség, melyben a részvétel mindenki számára kötelező. Ez a kötelezettség alapozza meg az egyes ellátásokra való jogosultságot. Az ebből fakadó kötelezettségeket tehát akkor is teljesíteni kell, ha egészségügyi szolgáltatást egyáltalán nem veszünk igénybe.

Ki fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot?

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak annak kell fizetnie, aki a Tbj. szerint nem biztosított. A bejelentett munkaviszonnyal rendelkezők, a nem kiegészítő tevékenységű társas- és egyéni vállalkozók, a minimálbér 30%-át meghaladó összegű megbízási díjjal rendelkezők stb. számára a törvény más járulékfizetési kötelezettséget ír elő.

Ha a diák nappali tagozatos hallgató közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, akkor ő alanyi jogon egészségügyi szolgáltatásra jogosult, fizetési kötelezettsége nem áll fenn. Pontosítsuk, hogy ki tekinthető közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatónak, ez a fogalom ugyanis csak nem rég óta szerepel a törvényekben. Az említett személy tehát:

  • nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

  • nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy

  • az előzőekben említett jogviszonya megszűnését követően pedig, amíg diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

Megváltozik a helyzet, ha véget ér a hallgatói jogviszony. A változás a társadalombiztosítási jogviszonyt és a járulékfizetési kötelezettséget is érinti. A fentiek alapján tehát, ameddig a diákigazolvány érvényességi ideje le nem jár, addig jogosult a volt diák az egészségügyi szolgáltatásokra járulékfizetés nélkül.

Mikortól kell fizetni egészségügyi szolgáltatási járulékot?

A diákigazolványok érvényességével kapcsolatos szabályokat a 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet tartalmazza. Ebben az szerepel, hogy az érvényesítés határideje a közoktatásban kiadható igazolvány esetében október 31-e, a felsőoktatásban pedig az első félévre október 31-e, a második félévre március 31-e.

Fontos azonban, hogy a lejárati dátumot követően nem azonnal keletkezik a fizetési kötelezettség, hanem még további 45 napig igénybe vehetőek az egészségügyi szolgáltatások.

Ezt követően azonban fizetni kell az egészségügy szolgáltatási járulékot, amennyiben az oktatásból kikerülő diáknak nem keletkezik biztosítási jogviszonya, és nem lesz jogosult egészségügyi szolgáltatásra.

E járulék 2017-ben havonta 7110 ft, 2018-tól pedig 7320 ft lesz. (2015-ben havonta 6930 ft <napi 231 ft> volt.)

Aki az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezetté válik, be kell jelentkeznie az adóhatósághoz a ’T1011-es nyomtatványon a változást követő 15 napon belül. A járulékot pedig havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni.

Megosztás