A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy évről évre egyre több diák keres a nyári szünetében munkalehetőséget. Bár a diákmunkások alkalmazásának feltételei és szabályai a munka jellegétől és időtartamától függően sokfélék lehetnek, sokszor még az őket foglalkoztatók sincsenek tisztában a részletekkel. Miután a diákok még ennél is kevésbé járatosak a munkajog és az adózás világában, így fokozottabban ki vannak téve a visszaéléseknek. Ezért most tekintsük át a diákmunkával kapcsolatos szabályokat!

A négy legtipikusabb foglalkoztatási forma a munkaviszony, a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló jogviszony, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés, valamint az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munka.

Nézzük először a munkaviszonyban történő foglalkoztatás szabályait!

Fontos munkaügyi szabály, hogy munkavállaló csak az lehet, aki a 16. életévét betöltötte, illetve az iskolai szünet alatt az a 15. életévét betöltött tanuló is, aki az iskola által igazoltan nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat és a munkavállaláshoz a törvényes képviselője hozzájárult.
Fiatal munkavállalónak számít a diák, ha még nem töltötte be a 18. életévét.
Ha a munkavállaló diák és nem múlt el 18 éves, akkor
– éjszakai munkára, rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető
– a napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani;
– legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni;
– négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet, és legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani.

A munkaviszonyból származó jövedelemre a Szja tv. rendelkezései, továbbá a járulék és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség általános szabályai vonatkoznak. A munkaviszonyban foglalkoztatott tanuló biztosítottá válik, jövedelme után mind a tanuló, mind pedig a munkáltató járulékot köteles fizetni. Kedvező lehetőség a munkáltatók számára, hogy pályakezdők esetén bruttó 100 ezer forint jövedelemig 180 biztosítási napig nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást.
Nagyon fontos, hogy a munkavégzés kezdete előtt megtörténjen a diák bejelentése a NAV felé ugyanúgy, mint ahogy ezt meg kell tenni minden biztosítással járó jogviszonyban!
A munkáltatók sokszor hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a munkaviszony fennállása okán a diákmunkás is jogosult az éves szabadság időarányos részére, sőt a fiatal munkavállalók még pótszabadságra is.

A munkáltatónak a kifizetésről olyan igazolást kell adnia, mely alapján a következő év május 20-ig a diák elkészítheti a személyi jövedelemadó bevallását, tehát tartalmaznia kell a megszerzett jövedelmet (esetleg bevételt és figyelembe vett költséget), valamint a levont személyi jövedelemadó előleget.

Megosztás