A munkáltatóknak is és a munkavállalóknak is fontos lehetőség marad az egyszerűsített foglalkoztatás 2015 folyamán is, köszönhetően az egyszerű adminisztrációnak, és a kis összegű közterheknek, illetve nem utolsó sorban a rugalmasabb munkajogi szabályozásnak. Szabályai speciálisak, viszont elég elterjedt ez a foglalkoztatási forma, mert vannak olyan munkák, ahol az egyszerűsített foglalkoztatással lehet a legkönnyebben létrehozni a munkaviszonyt. Különösen fontos az egyszerűsített foglalkoztatás azoknak a munkanélkülieknek, akik nem jutnak teljes idejű munkához. Amíg visszatérhetnek a munkaerőpiacra újra, addig is nagy segítség lehet számukra, az a hosszabb-rövidebb munkalehetőség, amelyet az egyszerűsített foglalkoztatás keretében lehet elvégezni.

Sokszor az alkalmi munka kifejezést használjuk az egyszerűsített foglalkoztatásra, azonban az alkalmi munka csak egy fajtája az egyszerűsített foglalkoztatásnak. Az egyszerűsített foglalkoztatás lehet idénymunka és alkalmi munka. Az idénymunkán belül megkülönböztetünk turisztikai és mezőgazdasági idénymunkát.

Alkalmi munka esetén a munkáltató által alkalmazható alkalmi munkások száma korlátozott. Abban az esetben, ha a munkáltatónak nincs főállású alkalmazottja, akkor 1 fő, 1 és 5 fő közé eső főállású alkalmazott esetén 2 fő, 6 és 20 fő főállású alkalmazott esetén 4 fő, és végül 20 fő főállású alkalmazott esetén, az alkalmazott létszám 20 %-a alkalmazható alkalmi munkaerőként. Az alkalmi munka időtartama is korlátozás alá esik. Egy naptári évben összesen maximum 90 naptári nap lehet, továbbá egy naptári hónapban összesen 15 naptári nap, és legfeljebb 5 egymást követő naptári napon lehet foglalkoztatni. A jogszabály naptári évet, napot és hónapot említ, vagyis az év közben megkezdett munkaviszonynál is alkalmazandó a szabály, a töredék évre, hónapra is érvényesek a szabályok.

Idénymunka esetében időbeli korlát van, azonos felek között az ilyen jellegű munkaviszony időtartam nem haladhatja meg egy naptári éven belül a 120 napot. Ezek alól kivétel jelent a statiszta munkakör.

Az egyszerűsített foglalkoztatást is be kell jelenteni az adóhatóság felé a munkakezdést megelőzően. Ennek több módja is lehetséges: a 185-ös ügyfélszolgálati telefonszámon, interneten keresztül a 15T1042E nyomtatványon, de még okostelefon alkalmazáson keresztül is. A bejelentendő adatok a következőek:

  1. a munkavállaló neve,  

  2. a munkáltató adószáma,  

  3. a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma,  

  4. az egyszerűsített foglalkoztatás jellege (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),  

  5. a munkaviszony napjainak száma,  

  6. amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.  

A fizetendő közteher is viszonylag alacsony, nem kell a százalékokat számolgatni, meghatározott összegeket kell fizetni az egyes egyszerűsített foglalkozás típusokra: a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

– mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,

– turisztikai idénymunka esetén 500 forint,

– alkalmi munka esetén 1 000 forint,

– filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára teljesítenie, valamint a 08-as bevallást is eddig az időpontig kell benyújtani.

Természetesen egyszerűsített foglalkoztatás esetén is jogosult a munkavállaló időarányos szabadságra, amely alap- és életkortól függő pótszabadságból áll. Az egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozó munkavállaló számára is jár az éjszakai pótlék, a túlóra pótlék és a vasárnapi pótlék is.

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2015-ben:
– minimálbér (604 Ft/óra) 85%-a, azaz 513 Ft/óra, vagy
– a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (702 Ft/óra) 87%-a, azaz 611 Ft/óra.

Megosztás