Egézszégbiztosítási törvény változás

 

Az Egészségbiztosítási Törvénnyel kapcsolatban 2017. január 1-jével számos változás lépett hatályba. 2016. december 19-én megjelentek a Magyar Közlöny 208. számában az Ebtv. módosításának szabályai. Ezek érintik a TB-elszámolást és kihatnak a bérszámfejtésre. A változások közül most a 3 legfontosabbat foglaljuk össze.

 

A „Kedvezményszabály“ változása

2017. január 1-jével a táppénz ellátás „kedvezményszabály“ számítási módjaival kapcsolatban törvényi módosítás történt. Ennek értelmében, ha a a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig egy másik TB ellátásban részesült, abban az esetben az utolsóként megállapított TB ellátás napi összegét kell figyelembe vennünk, ha ennek összege a tényleges jövedelem alapján kiszámított napi összegnél kedvezőbb. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján megállapított napi összeget és a korábbi ellátás összegét kell összehasonlítanunk, s ez esetben is a kedvezőbb összegűt vehetjük figyelembe.

Míg 2017. január 1-jét megelőzően az összehasonlítás alapja minden esetben a szerződés szerinti jövedelem volt, 2017. január 1-jét követően azonban csakis legalább 30 napnyi tényleges jövedelem hiányában vehetjük ezt alapul.

 

Táppénz jogosultsággal kapcsolatos változás

2017. január 1-jével a táppénz jogosultsági napjainak megállapításával kapcsolatban pontosítás történt a biztosításban töltött napok fogalmának meghatározására vonatkozóan.

Ez azt jelenti, hogy táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző – Ebtv. 48/A. § (1) bekezdése szerinti – folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át.

 

Táppénz százalékos mértékét érintő változás

A táppénz tényleges összegét meghatározó egyik legfontosabb tényező a százalékos mértékének meghatározása. E tekintetben is törvényi pontosítás történt, ugyanis a jogosultsági napok meghatározásához hasonlóan itt is a biztosításban töltött napok számát kell figyelembe vennünk. Ennek megfelelően 60%-os mértékű táppénz abban az esetben folyósítható a biztosított részére, ha az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap – Tbj. 5. §-a szerinti – biztosításban töltött nappal rendelkezik.

730 napnál kevesebb biztosításban töltött nap esetén a táppénz mértéke 50%-os.

A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatti, illetve a 12 évesnél fiatalabb gyermeke melletti fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben való tartózkodás esetén a szülő részére járó táppénz mértéke továbbra is 50%.

Amennyiben a felrögzített táppénz típusú távollét időtartama alatt éri el a munkavállaló a 730. biztosításban töltött napot, akkor a táppénz százalékos mértékének megfelelő megállapítása miatt szükséges lesz két részletben felrögzíteni a táppénz típusú távollétet.

 

Példa a táppénz százalékos mértékének megállapítására

A munkavállaló jogviszonyának kezdete: 2015.03.17.

Biztosítás szünetelési napok száma: 3 nap

Táppénz kezdete: 2017.01.28. – 01.31. (ez összesen 4 naptári nap)

A felrögzített táppénz első napját megelőző biztosítási napok száma: 680 nap

Biztosítási napok száma a felvitt táppénz napjaival: 684 nap

Mivel a munkavállaló az ellátás első napját megelőzően nem rendelkezik 730 nap biztosítási idővel, ezért 50% mértékű lesz táppénzre lehet jogosult.

03. hónapban ismét táppénzen van a munkavállaló 2017.03.10. – 03.31-ig.

A 730. biztosításban töltött napot 2017.03.18-án éri el, amikor már 60%-os mértékű táppénzre lesz jogosult.

Tehát

2017. 03.10. – 2017. 03.17. 50% mértékű lesz a táppénz

2017. 03.18. – 2017. 03.31. 60% mértékű lesz a táppénz

 

 

TB-elszamoló-szoftver

 

Megosztás