A jövedelemigazolás az adózó által bevallott, illetve a munkáltatói adó megállapításban szereplő jövedelmet adóévenként tartalmazza, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően. Jövedelemigazolást olyan adóévre lehet igényelni, amelyet már lezártak bevallással.

A NAV a jövedelemigazolás kiadására az IGAZOL elnevezésű összevont nyomtatványt rendszeresítette, amely beszerezhető az adóhivatal ügyfélszolgálatain, vagy letölthető a NAV honlapjáról. A formanyomtatvány használata nem kötelező, de fontos, hogy az egyéb módon megírt beadványban a személyazonosításra szolgáló adatokon kívül az igazolás célja, a jövedelemigazolás éve és az igazolást felhasználó szervek neve is szerepeljen.

A kérelem benyújtható személyesen az adóhivatal ügyfélszolgálatain, levélben, illetve az Ügyfélkapun keresztül. A NAV illetékmentesen állítja ki a jövedelemigazolást. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap, ami egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A kiadási határidő módosulhat a hiányzó vagy hibás bevallás, a kérelem téves kitöltése vagy az aláírás hiánya miatt.

2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az adóhatósági igazolás kiadásával kapcsolatos kérelmeiket is csak elektronikus úton terjeszthetik elő

Az igazolás célját megadni nem kötelező, de az igazolás kiadásának szükségességét változatlanul valószínűsíteni kell. Ez annyit jelent, hogy nem kell pontosan megjelölni, milyen célra kéri az adózó az igazolást. Ha viszont az adózó olyan konkrét célt/eljárást jelöl meg, ahol az eljáró hatóság igazolást nem kér (például a NAV saját eljárásaiban) az igazolás kiadását az adóhatóság megtagadja.

Kötelező közölni a kért példányszámot, valamint annak meghatározását, hogy az igazolást postai vagy elektronikus úton kéri, vagy személyesen szeretné átvenni azt. Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az igazolást, a kérelemben foglaltaknak megfelelően, elektronikusan (kivéve az illetőségigazolást), illetve postai úton küldi meg a NAV, vagy személyes átvétel megjelölése esetén az ügyfélszolgálatokon adja át az átvételre jogosultnak. Postai úton, vagy személyesen leadott kérelmek esetén az igazolás kiadása kizárólag postán keresztül, vagy személyesen történhet.

Ha kisadózó kér jövedelemigazolást, akkor a legutóbbi év bevételének rá eső részéből 60%, de legalább a minimálbérnek megfelelő jövedelmet igazol számára az adóhatóság.

Megosztás