Korábbi cikkünkben a nyugdíjjogosultság egyik elemével, a szolgálati idővel foglalkoztunk. Írásunk végén ígéretet tettünk arra, hogy ismertetjük annak az eljárásnak a menetét, melynek során megtudhatjuk, hogy mennyi szolgálati idővel rendelkezünk a központi nyilvántartások szerint. Ebben a nyilvántartásban 1959-től kezdődően minden olyan adat szerepel, amelyet a foglalkoztatók, illetve az adatszolgáltatásra kötelezettek az előírt jogszabályok alapján jelentettek. Korábban még nem elektronikusan, hanem papír alapon érkeztek a nyilvántartásba az adatok. Előfordultak pontatlanságok, hibás adatszolgáltatás vagy adatfeldolgozás. Az adategyeztetési eljárás során lehet ezeket tisztázni. Lássuk tehát ennek a menetét.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.törvény értelmében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.

Egyeztetés a nyugdíjról

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés hivatalból, vagy kérelemre indul. Hivatalból 2014. augusztus 25-től kezdődően indultak meg az eljárások, első körben az 1955-1959 között születettekkel történik meg az egyeztetés. A folyamat 2016. december 31-ig tart. Ezt követően ötéves korcsoportonként folytatódnak a hivatalból indított eljárások, minden egyes korcsoport vizsgálatára két év áll a hivatal rendelkezésére.

Amennyiben nem szeretnénk kivárni, míg ránk kerül a sor, egyénileg is kérelmezhetjük az adategyeztetést. Az eljárást elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell indítani. Erre a www.onyf.hu nyugdíjbiztosítási adategyeztetés menüpontjában, vagy a www.magyarorszag.hu elektronikusan indítható ügyek/nyugdíjbiztosítási adategyeztetés menüpontban van lehetőség. Az ügyintézési határidő a hivatal részéről 60 nap. Nem számít az ügyintézési időbe az ügyfél értesítésétől a válasz beérkezéséig eltelt idő, valamint az, ha az ügy érdekében szakellenőrzést, hatósági ellenőrzést kell végezni. Az adategyeztetés során részletes kimutatást kapunk:

  • A biztosításban töltött időszakról,

  • Egyéb szolgálati időkről,

  • A foglalkoztatónk, volt foglalkoztatónk adatairól,

  • Az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, illetve a foglalkoztató által levont és befizetett nyugdíjjárulékról,

  • Azokról a szolgálati időnek nem minősülő időszakokról, amelyek után nem történt nyugdíjjárulék fizetés.

Nyugdíjjárulékok és más adatok ellenőrzése

Amikor megkaptuk az adatokat a hatóságtól, azokat célszerű összevetni saját adatainkkal. Erre 60 nap áll rendelkezésünkre. Ha úgy ítéljük meg, hogy az adatok nem egyeznek, akkor egy ún. észrevételező nyilatkozat beküldésével jelezhetjük ezt a hatóságnak. Ehhez mellékeljük a saját adataink helyességét bizonyító dokumentumainkat. Az eljáró szervezet a dokumentumokat megvizsgálja és az ügy tisztázása érdekében további nyilatkozatra hívhat fel bennünket, illetve adatokat kérhet be a (volt) foglalkoztatónktól, helyszíni szemlét tarthat, de még akár adóhatósági eljárást is kezdeményezhet.

Az adatok tisztázása után az eljárás határozattal zárul. A határozat ellen – ha nem értünk egyet vele – általános jogorvoslati lehetőségünk van.

Egyéni nyugdíj-számla kontrollja

Ha valaki folyamatosan szeretné nyomon követni, hogy munkáltatója havonta rendben küldi e a jelentést a biztosítási idő és a kereseti adatokról, akkor az évenkénti adategyeztetés helyett érdemesebb a www.onyf.hu honlapon található Társadalombiztosítási egyéni számla szolgáltatásra kattintani. Itt meg kell adnunk a TAJ számunkat, a rendszer pedig máris mutatja a személyes adatainkat, és a 2013 óta befizetett nyugdíjjárulékok összegét. Az évek részletezését is megnézhetjük, láthatjuk a havi adatokat. Az oldalon lehetőségünk van hiteles kivonat kérésére is. Amennyiben valamely adattal nem értünk egyet, az erről szóló bejelentést is megtehetjük.

Hasznos szolgáltatások ezek, folyamatosan figyeljük az adatainkat, és tegyük meg az észrevételeinket amint visszásságot fedeztünk fel, mert a nyugdíjunk függ tőle.

Megosztás