A dolgozónak joga van ahhoz, hogy szabadon munkát vállaljon, ám bizonyos korlátokat szab, ha valaki több munkáltatónál áll alkalmazásban. A Munka Törvénykönyve (Mt.) nem tartalmaz szabályt arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló a munkaviszonya mellett fenntarthat-e másik foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt is. A főállás és mellékállás kifejezéseket sem tartalmazza a jogszabály. Amit pedig a törvény kifejezetten nem tilt, az lehetséges. Ugyanakkor számos körülményt figyelembe kell venni ahhoz, hogy a munkavállaló másodállása ne jelentsen problémát.

Gyakori kérdés, hogy köteles-e a munkavállaló bejelenteni munkáltatójának, ha a munkaviszonya fennállása alatt máshol is dolgozik. A Mt. szerint a munkaadó és a munkavállaló kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. A tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését. Ebből tehát nem vezethető le egyértelműen, hogy minden esetben be kell jelenteni a másodállást.

Csak olyan másik foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesíthető, illetve tartható fenn, amely nem veszélyezteti a korábban létesített munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését. Például, ha a két jogviszonyban a munkaidő részben egybeesik, a munkavállaló pedig engedély nélkül lerövidíti pár perccel a munkaidejét, hogy időben odaérjen a másik munkahelyére, ezzel megszegi a vállalt kötelezettségét.

Ezen kívül a dolgozó a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ez nemcsak a munkaideje alatt vonatkozik rá, hanem azon túl is! Továbbá köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, és nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. Tehát ha valaki másodállást vállal, akkor sem használhatja fel az egyik munkahelyen megszerzett információkat a másik helyen.

Megosztás