A cikket az Adósziget engedélyével tettük közzé.

Néha előfordulhat, hogy bejön egy határidős, vagy előre még nem látott feladat, amit dolgozóinknak sürgősen el kell végezniük, ezért munkaidejükön túl további munkavégzést rendelünk el számukra. Nem árt tudnunk, hogy a törvény meghatározza, hogy dolgozónként éves szinten mennyi lehet a rendkívüli munkavégzés óráinak száma. Cikkünkben a rendkívüli munkaidő maximális mértékét érintő tudnivalókat foglaljuk össze 2019. január 1-jétől.

A rendkívüli munkaidő naptári évre vonatkozó maximális mértékét a Munka Törvénykönyve határozza meg. A teljes napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében évente kétszázötven óra rendkívüli munkaidőt rendelhetünk el.

Jó, ha tudjuk, hogy a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – a kétszázötven órát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt nevezzük önként vállalt túlmunkának. A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.

Legyünk arra is figyelemmel, hogy kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt meghaladóan a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján naptári évenként legfeljebb száz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.

Amennyiben a munkavállalónk munkaviszonya
a) év közben kezdődött,
b) határozott időre vagy
c) részmunkaidőre jött létre,
abban az esetben a kétszázötven óra arányos része lesz dolgozónk számára elrendelhető.

Nem árt tudnunk, hogy kollektív szerződés az arányosításra vonatkozó rendelkezések tekintetében a munkavállaló javára eltérhet.

Nézzünk néhány példát a rendkívüli munkavégzés éves maximális mértékének arányosítására vonatkozóan!

1) Példa

Dolgozónk napi szerződés szerinti munkaideje 4 óra, ami részmunkaidős foglalkoztatásnak felel meg. Munkaviszonya egész évben fennáll. Kollektív szerződés nincs. Önként vállalt túlmunka a felek megállapodása alapján szintén nincs.

2019-es évben az év naptári napjainak száma: 365 nap

Dolgozónk munkaviszonyban töltött naptári napjainak száma a 2019-es évben: 365 nap

(250 / 365 nap * 365 nap) / 8 * 4 = 125 óra

A napi 4 órában foglalkoztatott részmunkaidős munkavállalónk részére egy naptári évben tehát legfeljebb 125 óra rendkívüli munkaidőt rendelhetünk el.

2) Példa

Dolgozónkat határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk. A határozott idő időtartama: 2019. február 10. – 2019. október 10. Szerződés szerinti napi munkaideje 6 óra, ami részmunkaidős foglalkoztatásnak felel meg. Kollektív szerződés nincs. Önként vállalt túlmunka a felek megállapodása alapján szintén nincs.

És most nézzük meg, ebben az esetben hogyan is néz ki az éves kétszázötven óra arányosítása.

2019-es évben az év naptári napjainak száma: 365 nap

Dolgozónk munkaviszonyban töltött naptári napjainak száma a 2019-es évben: 243 nap

(250 / 365 nap * 243 nap) / 8 * 6 = 125 óra

A napi 6 órában, határozott időre kötött szerződéssel, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónk részére egy naptári évben tehát legfeljebb 125 óra rendkívüli munkaidőt rendelhetünk el.

Ne felejtsünk el tehát figyelni a rendkívüli munkaidő elrendelésének maximális óraszámára olyan speciális esetekben is, amikor dolgozónkat részmunkaidőben, határozott idejű szerződéssel foglalkoztatjuk, illetve munkaviszonya év közben kezdődött. Mindemellett tartsuk szem előtt a rendkívüli munkavégzés elrendelésekor a törvényi előírásokat, valamint a szükséges adminisztrációt se feledjük!

Forrás:
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 109. §, 135. § (2) bek. h) pontja, 135. § (3) bek.
https://adosziget.hu

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás